Kategorie

Kamami.pl - oficjalny dystrybutor Raspberry Pi

Nowe produkty


Elektronika w zadaniach. Tom 3. Idealne wzmacniacze operacyjne Zobacz większe

Elektronika w zadaniach. Tom 3. Idealne wzmacniacze operacyjne

Władysław Ciążyński

Więcej szczegółów

ID: 179657

Dodaj do listy życzeń

Więcej informacji

O książce

W tomie trzecim stanowiącym osobną całość zostały umieszczone zadania nt. analizy układów liniowych za wzmacniaczami operacyjnymi. Obszerne wprowadzenie do tej części zbioru zawiera omówienie podstawowych parametrów WO, oraz stosowane metody analizy. Opracowanie może być wykorzystane jako "podręcznik pierwszego kontaktu" przez studentów wszystkich uczelni i kierunków, posiadających w programie studiów takie przedmioty jak "elektronika" lub "układy półprzewodnikowe".Przystępny sposób przedstawienia tych układów powoduje, że zbiór może być także wykorzystany przez uczniów średnich szkół o profilu elektronicznym, oraz nadaje się do samodzielnych studiów. Od czytelnika wymagana jest tylko znajomość podstawowych praw elektrotechniki, prawa Ohma i praw Kirchhoffa.W stanowiącym osobną całość 3. tomie zostały umieszczone zadania nt. analizy układów liniowych ze wzmacniaczami operacyjnymi (WO). Obszerne wprowadzenie do tej części zbioruzawiera omówienie podstawowych parametrów WO (w zakresie pozwalającym na zdefiniowanie pojęcia "idealnego WO"), oraz stosowanych metod analizy. Dla części zadań prezentowane są rozwiązania metodą macierzy admitancyjnej. Planowane jest rozszerzenie tego tomu o zadania dotyczące zastosowań w układach nieliniowych, oraz analizy wpływu rzeczywistych parametrów WO.


Skrócony spis treści

Przedmowa
Zasady oznaczania prądów i napięć
Wykaz ważniejszych oznaczeń
Część 5 Idealne wzmacniacze operacyjne w zastosowaniach liniowych
Wprowadzenie
5.1 Wzmacniacz operacyjny i jego parametry
5.2 Wzmacniacz operacyjny idealny
5.3 Wzmacniacz operacyjny idealny w układzie ze sprzężeniem zwrotnym - przykład analizy
5.4 Analiza układów z idealnymi WO metodą macierzy admitancyjnej
Zadania
Literatura