Kategorie

Kamami.pl - oficjalny dystrybutor Raspberry Pi

Nowe produkty


Automatyka. Podstawy teorii Zobacz większe

Automatyka. Podstawy teorii

Dębowski Andrzej

Więcej szczegółów

ID: 50801

Dodaj do listy życzeń

Więcej informacjiISBN 978-83-204-3412-5
Autor: Dębowski Andrzej
Wydawnictwo: WNT


O książce


Podręcznik zawiera podstawowe wiadomości z automatyki i obejmuje 6 rozdziałów. Trzy pierwsze rozdziały są poświęcone analizie i syntezie liniowych układów ciągłych . Rozdział czwarty dotyczy układów dyskretnych. Rozdział piąty zawiera omówienie podstawowych zagadnień z zakresu analizy układów nieliniowych. Ostatni, szósty rozdział podręcznika dotyczy projektowania układów logicznych. Zgodnie z podtytułem ksiązki, ma ona charakter bardzo praktyczny i zawiera wiele przykładów obliczeniowych, ilustrujących w sposób dydaktyczny omawiane zagadnienia. Rozważania są prowadzone w sposób jasny i jednoznaczny, od zagadnień podstawowych do nieco bardziej złożonych. Wynika to z dużego doświadczenia Autora, jako wieloletniego nauczyciela akademickiego oraz jako inżyniera praktyka. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów kształcących się na uczelniach technicznych, w szczególności na takich kierunkach studiów, jak automatyka i robotyka, mechanika, elektrotechnika


Spis treści

PRZEDMOWA

1. WPROWADZENIE
1.1.     Podstawowe pojęcia i definicje
2.1.     Klasyfikacja układów sterowania

2.  LINIOWE UKŁADY CIĄGŁE
2.1.     Pojęcie elementu liniowego 
2.2.     Klasyczny opis matematyczny procesu dynamicznego   
2.3.     Opis dynamiki procesów metodą przestrzeni stanów
2.4.     Przekształcanie schematów blokowych
2.5.     Stabilność liniowych układów ciągłych 

3. JAKOŚĆ UKŁADÓW AUTOMATYCZNEJ REGULACJI  
3.1.    Pojęcie jakości i sposoby korekcji układów automatycznej regulacji
3.2.    Regulacja statyczna i astatyczna.
3.3.    Podstawowe typy regulatorów o działaniu ciągłym
3.4.    Metody doboru nastaw regulatorów
3.5.    Wykorzystanie korekcji szeregowej do powiększenia zapasu stabilności
3.6.    Wykorzystanie korekcji w sprzężeniu zwrotnym do tworzenia regulatorów

4. LINIOWE UKŁADY DYSKRETNE

4.1.   Funkcje dyskretne i równania różnicowe
4.2.   Przekształcenie Z i jego zastosowanie do rozwiązywania równań  różnicowych

4.3.   Opis dynamiki liniowych układów dyskretnych
4.4.   Transmitancja dyskretna

4.5.   Dyskretne układy regulacji

4.6.   Stabilność liniowych układów dyskretnych

5.   UKŁADY NIELINIOWE
5. l.   Charakterystyki statyczne układów nieliniowych
5.2.   Metody analizy dynamiki układów nieliniowych

6.   UKŁADY LOGICZNE
6.1.      Układy logiczne kombinacyjne i sekwencyjne
6.2.      Elementy algebry Boole'a.
6.3.      Funkcje logiczne.
6.4.      Podstawowe elementy logiczne.
6.5.      Projektowanie układów kombinacyjnych

6.6.      Projektowanie układów sekwencyjnych

BIBLIOGRAFIA

SKOROWIDZ