Kategorie

Kamami.pl - oficjalny dystrybutor Raspberry Pi

Nowe produkty


Obniżka! Pomiarowe przetwarzanie próbkujące Zobacz większe

Pomiarowe przetwarzanie próbkujące

Jerzy Jakubiec, Jerzy Roj

Więcej szczegółów

ID: 179650

Dodaj do listy życzeń

Więcej informacji

O książce

Książka składa się z trzech głównych części. W pierwszej omówiono podstawowe układy przetwarzania analogowo-cyfrowego, takie jak: wzmacniacze pomiarowe, komutatory analogowe, układy próbkująco/pamiętające oraz przetworniki A/C i C/A,ze szczególnym naciskiem na analizę błędów wymienionych układów. W drugiej przedstawiono podstawowe algorytmy służące do korekcji błędów systematyczych, statycznych i dynamicznych, na zasadzie odtwarzania. W trzeciej części zawarto formalny opis propagacji błędów w procesie przetwarzania oraz pokazano, w jaki sposób można budować modele propagacji niepewności w torach przetwarzanla analogowo-cyfrowego z próbkowaniem wielkości mierzonej.


Spis treści

WSTĘP
1. WPROWADZENIE
2. UKŁADY PRZETWARZANIA ANALOGOWO-CYFROWEGO
   2.1. WZMACNIACZE POMIAROWE
      2.1.1. Wymagania stawiane wzmacniaczom pomiarowym
      2.1.2. Schemat zastępczy obwodu wejściowego wzmacniacza
      2.1.3. Podstawowy układ wzmacniacza pomiarowego
      2.1.4. Przenoszenie napięcia wspólnego przez wzmacniacz podstawowy
      2.1.5. Standardowy układ wzmacniacza pomiarowego
      2.1.6. Przykładowe rozwiązania scalonych wzmacniaczy pomiarowych
      2.1.7. Parametry wzmacniaczy pomiarowych
      2.1.8. Szumy wzmacniaczy pomiarowych
      2.1.9. Schemat zastępczy wzmacniacza pomiarowego
      2.1.10. Wykorzystanie końcówek S i R wzmacniacza pomiarowego
      2.1.11. Analiza wpływu elementów pasożytniczych na tłumienie napięcia wspólnego
      2.1.12. Ekranowanie wejść wzmacniacza pomiarowego
      2.1.13. Eliminacja napięcia wspólnego z obwodu wejściowego wzmacniacza
      2.1.14. Polaryzacja wejść wzmacniacza pomiarowego
   2.2. KOMUTATORY ANALOGOWE
      2.2.1. Ogólny opis komutatora
      2.2.2 Schemat zastępczy przełącznika analogowego
      2.2.3. Przełącznik kontaktronowy
      2.2.4. Przełączniki CMOS
      2.2.5. Podstawowe konstrukcje komutatorów
      2.2.6. Przykładowe rozwiązania komutatorów
      2.2.7. Parametry komutatorów scalonych
      2.2.8. Komutatory z przełączanymi kondensatorami
   2.3. WZMACNIACZE PROGRAMOWANE
      2.3.1. Podstawowe konstrukcje wzmacniaczy programowanych
      2.3.2. Kaskadowe łączenie wzmacniaczy pomiarowych
   2.4. UKŁADY PRÓBKUJĄCO/PAMIĘTAJĄCE
      2.4.1. Sposób działania układu próbkująco/pamiętającego
      2.4.2. Podstawowe konfiguracje układów próbkująco/pamiętający,ch
      2.4.3. Właściwości układów próbkująco/pamiętających
      2.4.4. Układ próbkująco/pamiętający SHC
   2.5. PRZETWORNIKI CYFROWO/ANALOGOWE
      2.5.1. Ogólny opis przetwarzania cyfrowo/analogowego
      2.5.2. Właściwości podstawowych kodów stosowanych w przetwornikach C/A
      2.5.3. Podstawowe rodzaje przetworników C/A
      2.5.4. Parametry przetworników C/A
      2.5.5. Przykładowe rozwiązanie przetwornika C/A
   2.6. PRZETWORNIKI ANALOGOWO/CYFROWE
      2.6.1. Proces kwantowania
      2.6.2. Podstawowe rozwiązania przetworników A/C. I
      2.6.3. Parametry przetworników A/C
      2.6.4. Przykładowe rozwiązanie przetwornika A/C
3. ODTWARZANIE PROGRAMOWE W PRZETWORNIKU PRÓBKUJĄCYM
   3.1. ALGORYTMY ODTWARZANIA
      3.1.1. Przetwarzanie programowe na zasadzie odtwarzania
      3.1.2. Dekompozycja modeli przetwarzania analogowego
      3.1.3. Rozdzielanie statycznych i dynamicznych właściwości przetwormka
      3.1.4. Algorytm odtwarzania
      3.1.5. Dynamiczne błędy przetwarzania próbkującego
   3.2. WYZNACZANIE NIEPEWNOŚCI WYNIKÓW PRZETWARZANIA PRÓBKUJĄCEGO
      3.2.1. Uwagi wstępne
      3.2.2. Parametry zbioru wartości błędu
      3.2.3. Niepewność jako parametr zbioru wartości błędu
      3.2.4. Model błędów algorytmu dynamicznego
      3.2.5. Model błędów algorytmu statycznego
      3.2.6. Model niepewności algorytmu
      3.2.7. Model niepewności algorytmu odtwarzania
4. PRZYKŁADOWY PRZETWORNIK PRÓBKUJĄCY
   4.1 PROCES PRZETWARZANIA W PRZYKŁADOWYM PRZETWORNIKU PRÓBKUJĄCYM
      4.1.1. Parametry elementów składowych przetwornika
      4.1.2. Struktura procesu przetwarzania realizowanego przez przetwornik próbkujący
      4.1.3. Wyznaczanie wartości parametrów modelu odwrotnego
      4.1.4. Adiustacja woltomierza próbkującego
      4.1.5. Realizacja procesu przetwarzania przez woltomierz próbkujący
   4.2 WYZNACZANIE NIEPEWNOŚCI WOLTOMIERZA PRÓBKUJĄCEGO
      4.2.1. Błędy procesu przetwarzania próbkującego
      4.2.2. Model błędów układu dopasowania i kwantyzatora
      4.2.3. Model błędów algorytmu odtwarzania
      4.2.4. Model niepewności woltomierza próbkującego
 LITERATURA
 SKOROWIDZ PODSTAWOWYCH TERMINÓW