Kategorie

Kamami.pl - oficjalny dystrybutor Raspberry Pi

Nowe produkty


Pomiary parametrów anten Zobacz większe

Pomiary parametrów anten

H. Chaciński, E. Jaszczyszyn, P. Majchrzak

Więcej szczegółów

ID: 179684

Dodaj do listy życzeń

Więcej informacji

O książce

Skrypt jest pierwszym podręcznikiem na rynku krajowym, odpowiadającym nowym programom studiów, w którym przedstawiono zagadnienia dotyczące pomiarów podstawowych parametrów anten. Część pierwszą skryptu - teoretyczną - poświęcono definicjom parametrów i charakterystyk anten, oraz zapoznaniu się z metodami pomiarów podstawowych parametrów anten. Opisano metody pomiarów w strefie dalekiej i bliskiej, zarówno w dziedzinie czasu, jak i częstotliwości. W skrypcie przedstawiono także przykładowe ćwiczenia wraz z opisem stanowisk pomiarowych.Zawarty materiał i koncepcja ćwiczeń dają duże możliwości badania anten różnego rodzaju, pomiarów różnych parametrów oraz indywidualizacji zadań, zarówno na poziomie podstawowym, jak i zaawansowanym.


Spis treści

PRZEDMOWA
CZĘŚĆ TEORETYCZNA
1. PARAMETRY ANTEN
    1.1. Klasyfikacja anten
    1.2. Wybrane parametry i charakterystyki anten
2. POMIARY W DZIEDZINIE CZĘSTOTLIWOŚCI
    2.1. Pomiar charakterystyki kierunkowej
    2.2. Pomiar zysku energetycznego anteny
3. POMIARY W DZIEDZINIE CZASU
    3.1. Podstawy teoretyczne
    3.2. Wady i zalety metody pomiarów w dziedzinie czasu
4. POMIARY CHARAKTERYSTYK POLARYZACYJNYCH
    4.1. Podstawy teoretyczne
    4.2. Sposoby wytwarzania fali o polaryzacji kołowej
    4.3. Zastosowania fal o polaryzacji kołowej
    4.4. Metody pomiarów parametrów opisujących polaryzację anten
5. POMIARY CHARAKTERYSTYK ANTEN W STREFIE BLISKIEJ
    5.1. Wprowadzenie
    5.2. Strefy pola elektromagnetycznego w otoczeniu badanej anteny
    5.3. Metoda widmowa fal płaskich
    5.4. Technika pomiarów anten w strefie bliskiej na płaszczyźnie
    5.5. Przykładowe wyniki badań anteny w strefie bliskiej
6. POMIARY IMPEDANCJI WEJŚCIOWEJ ANTEN ORAZ SPRZĘŻEŃ WZAJEMNYCH MIĘDZY RADIATORAMI
    6.1. Podstawy teoretyczne
    6.2. Metody pomiarowe
LITERATURA
CZĘŚĆ DOŚWIADCZALNA
I. OPIS STANOWISK LABORATORYJNYCH
    I.1. Stanowisko do pomiarów w dziedzinie częstotliwości
    I.2. Stanowisko do pomiarów w dziedzinie czasu
    I.3. Stanowisko do pomiarów charakterystyk polaryzacyjnych
    I.4. Stanowisko do pomiarów anten w strefie bliskiej
    I.5. Stanowisko do pomiarów impedancji własnej oraz sprzężeń wzajemnych między radiatorami
PRZYKŁADY ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH
II. BADANIE CHARAKTERYSTYK KIERUNKOWYCH
    II.1. Cel ćwiczenia
    II.2. Zakres wymaganych wiadomości
    II.3. Praca domowa
    II.4. Pomiary
III. BADANIE CHARAKTERYSTYK POLARYZACYJNYCH
    III.1. Cel ćwiczenia
    III.2. Zakres wymaganych wiadomości
    III.3. Praca domowa
    III.4. Pomiary
IV. POMIAR IMPEDANCJI WŁASNEJ ORAZ SPRZĘŻEŃ WZAJEMNYCH MIĘDZY RADIATORAMI
    IV.1. Cel ćwiczenia
    IV.2. Zakres wymaganych wiadomości
    IV.3. Praca domowa
    IV.4. Pomiary