Kategorie

Kamami.pl - oficjalny dystrybutor Raspberry Pi

Zamówienie

Zamów i zapłać w ciągu

a przesyłkę wyślemy jeszcze dzisiaj

Nowe produkty


AVT2789 A+ Zobacz większe

AVT2789 A+

ULTRADŹWIĘKOWY MIERNIK ODLEGŁOŚCI - PŁYTKA DRUKOWANA I ZAPROGRAMOWANY UKŁAD

Więcej szczegółów

ID: 192629

Dodaj do listy życzeń

Więcej informacji

ULTRADŹWIĘKOWY MIERNIK ODLEGŁOŚCI - PŁYTKA DRUKOWANA I ZAPROGRAMOWANY UKŁAD

Producent: AVT

Przyrz?d s?u??cy do pomiaru odleg?o?ci w zakresie kilku centymetr?w - kilkunastu metr?w. Pomiar wykonywany jest z wykorzystaniem ultrad?wi?k?w. Uk?ad wysy?a impulsy o cz?stotliwo?ci 40 kHz. Te odbijaj? si? od przeszkody i wracaj? (cz?ciowo) do miernika. Pomiar odleg?o?ci polega na odczycie czasu jaki mija od momentu wys?ania impulsu do jego powrotu. Znaj?c pr?dko?? rozchodzenia si? fal mo?na ?atwo wyliczy? jak? drog? przeby?y. Niestety, na odczyt wp?yw maj? warunki zewn?trzne panuj?ce w mierzonym obszarze. Z tego wzgl?du przed pomiarem w?a?ciwym wykonywany jest odczyt aktualnej pr?dko?ci rozchodzenia si? fal.

Urz?dzenie szczeg?lnie polecane podczas mierzenia odleg?o?ci - w miejscach kt?re trudno dosi?gn?? zwyk?? metr?wk? oraz wszystkim mi?o?nikom i eksperymentatorom tor?w ultrad?wi?kowych

Wybrane parametry:

 • dwa przetworniki ultrad?wi?kowe (nadajnik i odbiornik)
 • odczyt odleg?o?ci - na alfanumerycznym wy?wietlaczu LCD
 • pr?dko?? d?wi?ku wy?wietlana z dok?adno?ci? do 1 m/s
 • odczyt odleg?o?ci - w mm
 • liczba pomiar?w - kilka-kilkana?cie razy na sekund?
 • zakres pomiaru 20 cm - 4-5 m
 • mo?liwo?? zwi?kszenia zasi?gu poprzez podniesienie napi?cia zasilania
 • zasilanie - 9 Vdc (bateria 6F22)
 • w zestawie p?ytka drukowana, zaprogramowany uk?ad i dokumentacja
    Dok?adny opis w
  EdW 6/06

Download

Producent