Kategorie

Kamami.pl - oficjalny dystrybutor Raspberry Pi

Nowe produkty


Modelowanie i sterowanie rozmyte Zobacz większe

Modelowanie i sterowanie rozmyte

ID: 137130

Dodaj do listy życzeń

Więcej informacji

O książce

W ostatnich 10 latach obserwuje się prawdziwą eksplozję badań w zakresie metod modelowania rozmytego oraz ich zastosowań do sterowania, diagnostyki, wspomagania podejmowania decyzji, optymalizacji, rozpoznawania wzorów i innych celów. Atrakcyjność modelowania rozmytego wynika z jego przystępności, prostego aparatu matematycznego oraz z wysokiej efektywności uzyskiwanych modeli. Dzięki temu może być ono stosowane zarówno do rozwiązywania prostych problemów przemysłowych, jak i najbardziej skomplikowanych problemów naukowych, których metodami dotychczas znanymi nie można było rozwiązać. Prezentowana książka ma charakter zaawansowanego wprowadzenia w problematykę modelowania rozmytego oraz jednej z jego głównych aplikacji: rozmytego sterowania. Oparta jest na najnowszej wiedzy z tego zakresu, chociaż ze względu na ogromną ilość pojawiających się publikacji konieczne było skoncentrowanie się na najistotniejszych pozycjach. Mimo że w tytule znajduje się słowo "sterowanie", książka może być z powodzeniem wykorzystywana nie tylko przez specjalistów z tej, lecz także z każdej innej dziedziny wymagającej modelowania obiektów, procesów i systemów, np. ekonomia, medycyna, rolnictwo, meteorologia i inne. Książka ta może służyć również studentom takich kierunków, jak np. Informatyka, Automatyka, Robotyka, Elektronika, gdzie metody modelowania i sterowania rozmytego są coraz częściej wprowadzane jako przedmiot wykładowy.

Spis treści

1. Wstęp
2. Podstawowe pojęcia zbiorów rozmytych
3. Arytmetyka liczb rozmytych
4. Matematyka zbiorów rozmytych
5. Modele rozmyte
6. Metody modelowania rozmytego
7. Sterowanie rozmyte
8. Stabilność układów sterowania rozmytego