Kategorie

Kamami.pl - oficjalny dystrybutor Raspberry Pi

Zamówienie

Zamów i zapłać w ciągu

a przesyłkę wyślemy jeszcze dzisiaj

Nowe produkty


Programowanie obrabiarek NC/CNC, wyd. 2, zmienione i rozszerzone Zobacz większe

Programowanie obrabiarek NC/CNC, wyd. 2, zmienione i rozszerzone

Grzesik Wit, Niesłony Piotr, Bartoszuk Marian

Więcej szczegółów

ID: 177265

Dodaj do listy życzeń

Więcej informacji

O książce

W książce omówiono wszystkie podstawowe zagadnienia związane z programowaniem obrabiarek NC/CNC. Opisano metody programowania, tzn. ręczne i wspomagane komputerowo, automatyczne (maszynowe) oraz zorientowane warsztatowo (WOP) i interaktywne. Podano wiadomości o rodzajach sterowania numerycznego i wyposażeniu obrabiarek NC/CNC. Przestawiono programowanie obróbki na obrabiarkach CNC, programowanie układów CNC i programowanie wspomagane komputerem zewnętrznym ( języki: KSP, GTJ, CNC Manual). Zamieszczono liczne przykłady w postaci omówienia najczęściej stosowanych systemów: MasterCAM, GTJ-2010, KSPF/WIN.
W obecnym wydaniu uaktualniono istniejące i wprowadzono nowe informacje nt. wyposażenia narzędziowego i technologicznego, a przede wszystkim dodano omówienie nowego pakietu w systemie GTJ-2010 – projektowanie opcji wycinania laserowego i in., oraz nowej wersji pakietu MaserCAM X4
Książka jest przeznaczona dla studentów kierunków: mechanika i budowa maszyn oraz automatyka i robotyka wyższych uczelni technicznych, a także dla inżynierów i techników pracujących w zakładach eksploatujących obrabiarki sterowane numerycznie.

Spis treści

Wykaz akronimów
1.  Wstęp

2. CNC – komputerowe sterowanie numeryczne
  2.1. Definicja i cechy układu sterowania CNC
  2.2. Budowa i funkcje układu CNC
  2.3. Sposoby wprowadzania danych/programu sterującego do układu CNC

3. Metody programowania obrabiarek NC/CNC
  3.1. Definicja i klasyfikacja metod programowania
  3.2. Programowanie ręczne i wspomagane komputerowo
  3.3. Programowanie CNC Manual
  3.4. Programowanie automatyczne (maszynowe)
  3.5. Programowanie zorientowane warsztatowo (WOP)
  3.6. Programowanie interaktywne (w systemie CAD/CAM)

4. Rodzaje układów sterowania obrabiarek NC/CNC
  4.1. Sterowanie punktowe
  4.2. Sterowanie odcinkowe
  4.3. Sterowanie kształtowe (ciągłe)

5. Wyposażenie obrabiarek sterowanych numerycznie
  5.1. Wyposażenie tokarek i centrów tokarskich
  5.2. Wyposażenie frezarsko-wytaczarskich centrów obróbkowych
  5.3. Narzędzia do obróbki form i matryc
  5.4. Narzędzia wielofunkcyjne do obróbki kompletnej

6. Programowanie obróbki na obrabiarkach CNC
  6.1. Struktura programów sterujących
  6.2. Układy współrzędnych maszyny i przedmiotu obrabianego

7. Programowanie układów CNC
  7.1. Technika pomiarowa w obrabiarkach CNC
  7.2. Programowanie obszaru bezpiecznego
  7.3. Cykle ustalone
  7.4. Korekcja narzędzia
  7.5. Podprogramy
  7.6. Programowanie parametryczne

8. Programowanie wspomagane komputerem zewnętrznym
  8.1. Wiadomości wstępne
  8.2. Język KSP
  8.3. Język GTJ
  8.4. Język CNC Manual

9. Programowanie ręczne wspomagane komputerowo
  9.1. Toczenie
  9.2. Przykład

10. Automatyczny system programowania tokarek
  10.1. Charakterystyka systemu KSPT/WIN
  10.2. Przykład

11. Automatyczny system programowania frezarek
  11.1. Charakterystyka systemu KSPF/WIN
  11.2. Przykład

12. System GTJ-2010 do projektowania obróbki toczeniem
  12.1. Projektowanie kształtu wyrobu i półfabrykatu
  12.2. Projektowanie obróbki zgrubnej
  12.3. Projektowanie obróbki kształtującej i wykańczającej
  12.4. Projektowanie obróbki narzędziami kształtowymi i obrotowymi
  12.5. Zastosowanie dodatkowych poleceń i opcji

13. System GTJ-2010 do projektowania obróbki otworów i frezowania
  13.1. Projektowanie obróbki otworów
  13.2. Projektowanie frezowania
  13.3. Porządkowanie zabiegów wraz z  ustaleniem ich kolejności
  13.4. Sprawdzanie oraz symulowanie przebiegu obróbki
 


 14. System GTJ-2010 do projektowania obróbki wycinania elektroerozyjnego
   14.1. Budowanie modelu wycinanego elementu
   14.2. Projektowanie wycinania
   14.3. Sprawdzanie oraz symulowanie przebiegu wycinania

15. Interaktywny system programowania Mastercam  X4
  15.1. Obsługa i stałe funkcje systemu Mastercam
  15.2. Budowa i podstawowe funkcje poleceń definiowania przedmiotu obrabianego
  15.3. Budowa i podstawowe funkcje modułu  CAM systemu Mastercam
  15.4. Definiowanie geometrii przedmiotu obrabianego dla potrzeb frezowania - Mill
  15.5. Przykład programowania w interaktywnym systemie CAD/CAM Mastercam X4


 


Literatura
Skorowidz