Kategorie

Kamami.pl - oficjalny dystrybutor Raspberry Pi

Zamówienie

Zamów i zapłać w ciągu

a przesyłkę wyślemy jeszcze dzisiaj

Nowe produkty


Obniżka! Instalacje elektryczne. Budowa, projektowanie i eksploatacja Zobacz większe

Instalacje elektryczne. Budowa, projektowanie i eksploatacja

Stefan Niestępski, Mirosław Parol, Janusz Pasternakiewicz

Więcej szczegółów

ID: 179675

Dodaj do listy życzeń

Więcej informacji

O książce

Skrypt jest przeznaczony dla studentów wydziałów elektrycznych wyższych szkół technicznych dla studiów magisterskich i zawodowych.Skrypt zawiera niezbędne wiadomości potrzebne do wykonywania przez studentów projektów instalacji elektroenergetycznych. W skrypcie poza budową i projektowaniem instalacji omówiono również takie zagadnienia jak montaż i eksploatacja.


Spis treści

Przedmowa
 
Przedmowa 
Budowa
1. ELEMENTY I URZĄDZENIA INSTALACJI (Janusz Pasternakiewicz)
    1.1. Przewody i kable
    1.2. Sprzęt instalacyjny
    1.3. Rozdzielnice
    1.4. Kondensatory energetyczne do kompensacji mocy biernej
2. ODBIORNIKI ENERGII ELEKTRYCZNEJ (Stefan Niestępski)
    2.1. Wiadomości ogólne
    2.2. Elektryczne źródła światła
    2.3. Oprawy oświetleniowe
    2.4. Silniki elektryczne
    2.5. Urządzenia elektrotermiczne
    2.6. Inne odbiorniki energii elektrycznej
3. SPOSOBY UKŁADANIA PRZEWODÓW I KABLI (Janusz Pasternakiewicz)
4. MONTAŻ ELEMENTÓW I URZĄDZEŃ INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH (Janusz Pasternakiewicz)
    4.1. Przewody i osprzęt instalacyjny
    4.2. Oprawy oświetleniowe
    4.3. Rozdzielnice (stycznikownie)
    4.4. Baterie kondensatorów

Projektowanie
5. DOKUMENTACJA TECHNICZNA (Tadeusz Wiśniewski)
    5.1. Rodzaje i przeznaczenie dokumentacji
    5.2. Uczestnicy procesu budowlanego
    5.3. Charakterystyka projektowej dokumentacji technicznej
    5.4. Podział projektowej dokumentacji branży elektrycznej
    5.5. Dane wyjściowe do projektowania
    5.6. Uzgadnianie i zatwierdzanie dokumentacji
    5.7. Rysunek techniczny elektryczny
    5.8. Stopnie ochrony urządzeń elektrycznych
    5.9. Dokumentacja projektowa instalacji elektrycznych w projekcie wstępnym
    5.10. Dokumentacja projektowa instalacji elektrycznych w projekcie technicznym
6. USTALANIE ZAPOTRZEBOWANIA MOCY I ENERGII ELEKTRYCZNEJ (Stefan Niestępski)
    6.1. Uwagi ogólne
    6.2. Ustalanie obciążeń instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych
    6.3. Ustalanie obciążeń sieci oświetleniowej
    6.4. Ustalanie obciążeń instalacji siłowych
7. DOBÓR PRZEWODÓW I KABLI (Janusz Pasternakiewicz)
    7.1. Wybór rodzaju przewodów i kabli
    7.2. Dobór przekroju przewodów i kabli
    7.3. Dobór rur
8. ZABEZPIECZENIA ELEMENTÓW I URZĄDZEŃ INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH (Tadeusz Wiśniewski)
    8.1. Wprowadzenie
    8.2. Zabezpieczenie przetężeniowe przewodów
    8.3. Zabezpieczenia silników
    8.4. Zabezpieczanie baterii kondensatorów elektroenergetycznych na napięcie do 1 kV
9. DOBÓR ŁĄCZNIKÓW (Janusz Pasternakiewicz)
10. STEROWANIE (Janusz Pasternakiewicz)
    10.1. Układy sterowania i blokady
    10.2. Urządzenia i elementy układów sterowania
    10.3. Układy sterowania silników
    10.4. Układy załączania rezerwy
    10.5. Układy sterowania oświetleniem elektrycznym
11. KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ (Stefan Niestępski)
    11.1. Uwagi ogólne
    11.2. Dobór mocy i lokalizacji urządzeń kompensacyjnych
12. INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE W BUDYNKACH (Stefan Niestępski) 
    12.1. Wiadomości ogólne
    12.2. Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych
    12.3. Instalacje w budynkach niemieszkalnych
    12.4. Projektowanie instalacji elektrycznych
13. INSTALACJE ELEKTRYCZNE W ZAKŁADACH PRZEMYSŁOWYCH (Stefan Niestępski)
    13.1. Wiadomości ogólne
    13.2. Rozdzielnice oddziałowe
    13.3. Projektowanie instalacji siłowej
    13.4. Projektowanie instalacji oświetleniowej
    13.5. Dobór głównej stacji transformatorowej
14. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA (Stefan Niestępski)
    14.1. Uwagi ogólne
    14.2. Działanie prądu elektrycznego na organizm ludzki
    14.3. Rezystancja ciała człowieka
    14.4. Rodzaje napięć
    14.5. Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektrycznych o napięciu do 1 kV
    14.6. Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektroenergetycznych o napięciu powyżej 1 kV
    14.7. Uziomy i przewody ochronne
15. OCHRONA PRZED PRZEPIĘCIAMI (Stefan Niestępski, Mirosław Parol)

    15.1. Wprowadzenie

    15.2. Wymagania dotyczące ochrony przeciwprzepięciowej

    15.3. Zasady instalowania ograniczników przepięć

    15.4. Wielostopniowe systemy ochrony przeciwpożarowej
16. NOWOCZESNE INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE TYPU INSTABUS EIB (Mirosław Parol)
    16.1. Wprowadzenie
    16.2. Podstawy systemu instabus EIB
    16.3. Uwarunkowania sieciowe systemu instabus EIB
    16.4. Topologia i organizacja systemu instabus EIB
    16.5. Techniczna realizacja systemu instabus EIB
    16.6. Projektowanie instalacji typu instabus EIB

Eksploatacja
17. EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH (Janusz Pasternakiewicz)
    17.1. Prawo energetyczne
    17.2. Wymagania kwalifikacyjne
    17.3. Ogólne zasady eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych
    17.4. Szczegółowe zasady eksploatacji
18. PODSTAWY PRAWNE OCHRONY PRACY (Janusz Pasternakiewicz)
    18.1. Zagadnienia ogólne
    18.2. Obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
    18.3. Prawa i obowiązki pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
    18.4. Ochrona pracy kobiet
    18.5. Ochrona zatrudnienia młodocianych
    18.6. Szkolenie pracowników
    18.7. Profilaktyczne badania pracowników
19. ORGANIZACJA I WYKONYWANIE PRAC PRZY URZĄDZENIACH ELEKTRO- ENERGETYCZNYCH (Janusz Pasternakiewicz)
    19.1. Wprowadzenie
    19.2. Polecenie wykonania pracy
    19.3. Obsługa urządzeń elektroenergetycznych
    19.4. Przygotowanie miejsca pracy
    19.5. Dopuszczenie do pracy
    19.6. Przebieg wykonywania pracy
    19.7. Zakończenie pracy
    19.8. Organizacja pracy pod napięciem (PPN)
    19.9. Narzędzia pracy i sprzęt ochrony osobistej
20. ZASADY RATOWANIA OSÓB PORAŻONYCH PRĄDEM ELEKTRYCZNYM (Janusz Pasternakiewicz)
    20.1. Uwalnianie porażonych spod działania prądu elektrycznego
    20.2. Udzielanie pomocy przedlekarskiej osobom porażonym prądem elektrycznym
21. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (Janusz Pasternakiewicz)
    21.1. Wiadomości ogólne
    21.2. Organizacja ochrony przeciwpożarowej
    21.3. Zadania i obowiązki pracowników w przypadku powstania pożaru
    21.4. Profilaktyka przeciwpożarowa w budownictwie
    21.5. Ochrona przeciwpożarowa urządzeń elektroenergetycznych
    21.6. Sprzęt przeciwpożarowy oraz środki gaśnicze
Literatura