Kategorie

Kamami.pl - oficjalny dystrybutor Raspberry Pi

Zamówienie

Zamów i zapłać w ciągu

a przesyłkę wyślemy jeszcze dzisiaj

Nowe produkty


Obrabiarki sterowane numerycznie Zobacz większe

Obrabiarki sterowane numerycznie

Honczarenko Jerzy

Więcej szczegółów

ID: 68016

Dodaj do listy życzeń

Więcej informacjiISBN 978-83-204-3467-5
Autor:Honczarenko Jerzy
Wydawnictwo: WNT


O książce


Książka stanowi kompendium wiedzy inżynierskiej z zakresu budowy i eksploatacji obrabiarek CNC, które są podstawowymi maszynami wytwórczymi w przemyśle maszynowym.
Autor przedstawia w niej :

 • trendy rozwojowe nowoczesnych obrabiarek, podstawy i przykłady modułowej     budowy i podstawowe własności obrabiarek,
 • rozwiązania techniczne i budowę najważniejszych zespołów i komponentów :     korpusów, połączeń prowadnicowych, napędów ruchu głównego i posuwowego,     układów sensorycznych, układów kodowania palet i narzędzi,
 • strukturę i działanie nowoczesnych układów sterowania numerycznego w funkcji     pełnionych zadań, architekturę i topologię komputerowych sieci przemysłowych,     pozwalających łączyć układy sterowania,
 • charakterystykę czterech podstawowych grup obrabiarek CNC : tokarek i centrów     tokarskich, frezarek i centrów frezarskich, szlifierek oraz obrabiarek realizujących     hybrydowe technologie wytwarzania,
 • podstawowe informacje na temat automatyzacji wytwarzania i elastycznych systemów     obróbkowych,
 • zagadnienia badań, metod diagnostyki, modernizacji i doboru obrabiarek.

  Podręcznik umożliwia zatem zapoznanie się z rozwiązaniami technicznymi, budową i podstawowymi problemami warunkującymi podejmowanie decyzji o inwestowaniu w obrabiarki sterowane numerycznie, ich eksploatacji, a także ewentualnej modernizacji.
  Książka jest przeznaczona głównie dla studentów wyższych uczelni technicznych, studiujących na kierunkach mechanika i budowa maszyn oraz automatyka i robotyka, na specjalnościach związanych z obrabiarkami, technologią obróbki skrawaniem i automatyzacją procesów produkcyjnych. Będzie także przydatna dla inżynierów mechaników i automatyków zajmujących się w przemyślę zagadnieniami wdrażania technologii w zakresie procesów obróbki na obrabiarkach skrawających oraz automatyzacji procesów wytwarzania.


  Spis treści

  CZĘŚĆ I WIADOMOŚCI PODSTAWOWE

  1. Obrabiarki w procesie wytwarzania
  1.1. Wprowadzenie
  1.2. Wiadomości podstawowe
  1.3. Parametry procesu roboczego obrabiarki
  1.4. Trendy rozwojowe w obróbce skrawaniem
  1.5. Kierunki rozwoju nowoczesnych obrabiarek

  2. Podstawy budowy obrabiarek
  2.1. Modułowa budowa obrabiarek
  2.2. Podstawowe własności obrabiarek
  2.3. Obrabiarka sterowana numerycznie jako obiekt mechatroniczny

  CZĘŚĆ II. ELEMENTY, MECHANIZMY I KOMPONENTY OBRABIAREK

  3. KORPUSY OBRABIAREK
  3.1. Określenia podstawowe
  3.2. Korpusy żeliwne
  3.3. Korpusy stalowe spawane
  3.4. Korpusy polimerobetonowe
  3.5. Korpusy kompozytowe

  4. POŁĄCZENIA PROWADNICOWE
  4.1. Podstawowe wymagania i klasyfikacja
  4.2. Połączenia prowadnicowe ślizgowe
  4.3. Połączenia prowadnicowe toczne
  4.5. Podsumowanie

  5. NAPĘD Y GŁÓWNE
  5.1. Wymagania i klasyfikacja napędów głównych w obrabiarkach
  5.2. Wrzeciona obrabiarek. Podstawowe wymagania
  5.3. Łożyskowanie wrzecion
  5.4. Końcówki wrzecion i oprawki narzędziowe
  5.5. Mechaniczne przekładnie bezstopniowe
  5.6. Wrzecienniki
  5.7. Elektrowrzeciona (motowrzeciona)
  5.8. Uwagi dla użytkowników obrabiarek

  6. NAPĘDY RUCHU POSUWOWEGO
  6.1. Klasyfikacja i charakterystyka napędów ruchu posuwowego
  6.2. Mechaniczne przekładnie ruchu obrotowego
  6.3. Przekładnie przekształcające ruch obrotowy na postępowy
  6.4. Podsumowanie i perspektywy rozwoju napędów posuwowych w obrabiarkach


  7. ELEKTRYCZNE UKŁADY NAPĘDOWE
  7.1. Układy napędowe prądu stałego
  7.2. Układy napędowe prądu przemiennego
  7.3. Cyfrowe układy napędowe

  8. UKŁADY SENSORYCZNE
  8.1. Wprowadzenie
  8.2. Układy pomiarowe położenia i przemieszczenia
  8.3. Układy pomiarowe prędkości
  8.4. Układy sensoryczne zmysłu dotyku
  8.5. Układy sensoryczne zmysłu wzroku
  8.6. Układy kodowania palet i narzędzi

  CZĘŚĆ III. STEROWANIE OBRABIAREK I SYSTEMÓW OBRABIAREK

  9. PODSTAWY STEROWANIA AUTOMATYCZNEGO OBRABIAREK
  9.1. Podział układów sterowania obrabiarek
  9.2. Programowalne sterowniki logiczne PLC
  9.3. Układy sterowania adaptacyjnego AC

  10. STEROWANIE NUMERYCZNE
  10.1. Podstawy sterowania numerycznego
  10.2. Sterowanie komputerowe obrabiarek
  10.3. Podstawy programowania układów sterowania numerycznego
  10.4. Podsumowanie

  11. BEZPOŚREDNIE I ROZPROSZONE STEROWANlE NUMERYCZNE DNC
  11.1. Wrowadzenie do sterowania DNC
  11.2. Architektura systemów sterowania produkcją
  11.3. Topologia komputerowych sieci przemysłowych
  11.4. Technologie transmisji danych
  11.5. Podsumowanie...

  CZĘŚĆ IV. PRZEGLĄD GRUP OBRABIAREK

  12. FREZARKI I FREZARSKIE CENTRA OBRÓBKOWE
  12.1. Tendencje rozwojowe w budowie obrabiarek do części korpusowych
  12.2. Klasyfikacja frezarek i centrów frezarskich
  12.3. Trzy- i czteroosiowe frezarki i centra frezarskie oraz ich cechy użytkowe
  12.4. Pięcioosiowe frezarki i centra frezarskie
  12.5. Obrabiarki do obróbki szybkościowej — HSC
  12.6. Centra frezarskie do obróbki z pręta
  12.7. Frezarki do stosowania w produkcji wielkoseryjnej i masowej
  12.8. Frezarki o zamkniętych strukturach kinematycznych

  13. TOKARKI I CENTRA TOKARSKIE
  13.1. Tendencje rozwojowe w budowie tokarek
  13.2. Klasyfikacja tokarek i centrów tokarskich
  13.3. Możliwości technologiczne tokarek i centrów tokarskich
  13.4. Tokarki poziome uchwytowe i kłowe
  13.5. Centra obróbkowe tokarskie
  13.6. Tokarki pionowe
  13.6. Tokarki do obróbki z pręta (automaty tokarskie)
  13.7. Tokarki do toczenia na twardo

  14. SZLIFIERKI
  14.1. Wprowadzenie
  14.2. Rozwój technologii szlifowania
  14.3. Tendencje rozwojowe w budowie szlifierek
  14.4. Szlifierki do zewnętrznego i wewnętrznego szlifowania walcowego
  14.5. Szlifierki do płaszczyzn

  15. OBRABIARKI REALIZUJĄCEHYBRYDOWE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA
  15.1. Wprowadzenie
  15.2. Obrabiarki do obróbki hybrydowej ze wspomaganiem laserowym
  15.3. Obrabiarki do obróbki hybrydowej ze wspomaganiem ultradźwiękowym
  15.4. Obrabiarki do obróbki hybrydowej łączące elektrodrążenie z frezowaniem lub szlifowaniem

  CZĘŚĆ V . ELASTYCZNE STACJE I SYSTEMY OBRÓBKOWE

  16. ELASTYCZNE STACJE I SYSTEMY OBRÓBKOWE
  16.1. Wprowadzenie do elastycznej automatyzacji wytwarzania
  16.2. Ekonomiczne efekty automatyzacji wytwarzania
  16.3. Środki elastycznej automatyzacji wytwarzania
  16.4. Podsumowanie

  CZĘŚĆ VI. WYBRANE ZAGADNIENIA EKSPLOATACJI OBRABIAREK

  17. DIAGNOSTYKA, NADZOIROWANIE I BADANIA OBRABIAREK
  17.1. Ogólna charakterystyka metod diagnostyki technicznej
  17.2. Nadzorowanie i diagnostyka obrabiarek
  17.3. Nadzorowanie narzędzi
  17.4. Nadzorowanie i diagnostyka procesu obróbki
  17.5. Nadzorowanie dokładności przedmiotów obrabianych

  18. MODERNIZACJA OBRABIAREK
  18.1. Przesłanki modernizacji obrabiarek
  18.2. Techniczno-ekonomiczne warunki modernizacji
  18.3. Normy bezpieczeństwa a modernizacja obrabiarek

  19. METODYKA DOBORU OBRABIAREK
  19.1. Wprowadzenie
  19.2. Zdefiniowanie minimalnych wymogów i wybór wstępny
  19.3. Dobór obrabiarek metodą punktacji wagowej
  19.4. Dobór obrabiarek metodą wnioskowania rozmytego
  19.5. Dobór obrabiarek za pomocą systemu ekspertowego

  LITERATURA