Kategorie

Kamami.pl - oficjalny dystrybutor Raspberry Pi

Nowe produkty


Programowanie obrabiarek NC/CNC Zobacz większe

Programowanie obrabiarek NC/CNC

Grzesik Wit, Niesłony Piotr, Bartoszuk Marian

Więcej szczegółów

ID: 47417

Dodaj do listy życzeń

Więcej informacjiISBN 978-83-204-3452-1
Autor:Grzesik Wit, Niesłony Piotr, Bartoszuk Marian
Wydawnictwo :WNT


O książce


W książce omówiono wszystkie podstawowe zagadnienia związane z programowaniem obrabiarek NC/CNC. Przedstawiono podstawy programowania, czyli tzw. programowanie ręczne, strukturę programu, budowę wiersza programowego, programowanie automatyczne (w systemach CAD/CAM) oraz warsztatowe (WOP). Podano ogólne wiadomości o sterowaniu numerycznym, jego rodzajach, wyposażeniu obrabiarek NC/CNC oraz przykłady różnych systemów wspomagających programowanie OSN-ów. Bardzo dużo uwagi poświęcono przykładom programowania w postaci szczegółowego omówienia najczęściej stosowanych systemów, takich jak: MasterCAM, GTJ-2000 czy KSPF/WIN.
Książka jest przeznaczona dla studentów kierunków: mechanika i budowa maszyn oraz automatyka i robotyka wyższych uczelni technicznych, a także dla inżynierów i techników pracujących w zakładach eksploatujących obrabiarki sterowane numerycznie.

Spis treści


Wykaz akronimów

1. Wstęp


2. CNC – Komputerowe Sterowanie Numeryczne


2.1. Definicja i cechy układu sterowania CNC
2.2. Budowa i funkcje układu CNC
2.3. Sposoby wprowadzania danych/programu sterującego do układu CNC

3. Metody programowania obrabiarek NC/CNC


3.1. Definicja i klasyfikacja metod programowania
3.2. Programowanie ręczne i wspomagane komputerowo
3.3. Programowanie CNC Manual (CNC plus)
3.4. Programowanie automatyczne (maszynowe)
3.5. Programowanie zorientowane warsztatowo (WOP)
3.6. Programowanie interaktywne (w systemie CAD/CAM)

4. Rodzaje układów sterowania obrabiarek NC/CNC


4.1. Sterowanie punktowe
4.2. Sterowanie odcinkowe
4.3. Sterowanie kształtowe (ciągłe)

5. Wyposażenie obrabiarek sterowanych numerycznie


5.1. Wyposażenie tokarek i centrów tokarskich sterowanych numerycznie
5.2. Wyposażenie frezarsko-wytaczarskich centrów obróbkowych
5.3. Narzędzia do obróbki form i matryc

6. Programowanie obróbki na obrabiarkach CNC


6.1. Struktura programów sterujących
6.2. Układy współrzędnych maszyny i przedmiotu obrabianego

7. Programowanie układów CNC


7.1. Technika pomiarowa w obrabiarkach CNC
7.2. Programowanie obszaru bezpiecznego
7.3. Cykle ustalone
7.4. Korekcja narzędzia
7.5. Podprogramy
7.6. Programowanie parametryczne

8. Programowanie wspomagane komputerem zewnętrznym


8.1. Wiadomości wstępne
8.2. Język KSP
8.3. Język GTJ
8.4. Język CNC Manual

9. Programowanie ręczne wspomagane komputerowo


9.1. Toczenie
9.2. Przykład

10. Automatyczny system programowania tokarek


10.1. Charakterystyka systemu KSPT/WIN
10.2. Przykład dla toczenia

11. Automatyczny system programowania frezarek


11.1. Charakterystyka systemu KSPF/WIN
11.2. Przykład dla frezowania

12. System GTJ-2000 do projektowania obróbki toczeniem


12.1. Projektowanie kształtu wyrobu i półfabrykatu
12.2. Projektowanie obróbki zgrubnej
12.3. Projektowanie obróbki kształtującej i wykańczającej
12.4. Projektowanie obróbki narzędziami kształtowymi i obrotowymi
12.5. Zastosowanie dodatkowych poleceń i opcji

13. System GTJ-2000 do projektowania obróbki otworów i frezowania


13.1. Projektowanie obróbki otworów
13.2. Projektowanie frezowania
13.3. Porządkowanie zabiegów wraz z ustaleniem ich kolejności
13.4. Sprawdzanie oraz symulowanie przebiegu obróbki

14. Interaktywny system programowania Mastercam v.8.0


14.1. Obsługa i stałe funkcje systemu Mastercam
14.2. Budowa i podstawowe funkcje modułu konstrukcji – Design
14.3. Budowa i podstawowe funkcje modułu toczenia – Lathe
14.4. Budowa i podstawowe funkcje modułu frezowania – Mill
14.5. Przykład programowania w interaktywnym systemie CAD/CAM Mastercam v.8.0

Literatura
Skorowidz