Kategorie

Kamami.pl - oficjalny dystrybutor Raspberry Pi

Nowe produkty


Obniżka! Urządzenia i systemy mechatroniczne część 1. Podręcznik dla uczniów średnich i zawodowych szkół technicznych Zobacz większe

Urządzenia i systemy mechatroniczne część 1. Podręcznik dla uczniów średnich i zawodowych szkół technicznych

ID: 84119

Dodaj do listy życzeń

Więcej informacji

Urządzenia i systemy mechatroniczne to pierwszy na polskim rynku wydawniczym podręcznik zgodny z podstawą programową dla zawodu technik mechatronik.

Przeznaczony jest do nauczania w następujących typach szkół: czteroletnim technikum, trzyletnim technikum uzupełniającym, dwuletniej szkole policealnej i rocznej szkole policealnej na podbudowie liceum profilowanego o profilu mechatronicznym.

Książka powinna zainteresować również studentów szkół wyższych studiujących na wydziale mechatroniki oraz inżynierów i kadrę techniczną firm zajmujących się produkcją i eksploatacją urządzeń i systemów mechatronicznych, ich sprzedażą i serwisem.

Ze względu na szeroki zakres materiału podręcznik został podzielony na dwie części z zachowaniem kolejności rozdziałów odpowiadającej działom tematycznym podstawy programowej.

Część pierwsza obejmuje cztery rozdziały dotyczące:
  • Sterowania i napędu elektrycznego;
  • Sterowania pneumatycznego i elektropneumatycznego;
  • Sterowania hydraulicznego i elektrohydraulicznego;
  • Sterowników programowalnych.


Podręcznik został przygotowany bardzo starannie i przystępnie, ze zwróceniem szczególnej uwagi na praktyczną stronę przedstawionych zagadnień. Powstał we współpracy z niemieckim wydawnictwem Verlag Europa ? Lehrmittel, specjalizującym się w przygotowaniu nowoczesnych podręczników szkolnych.

Podręcznik ma atrakcyjną szatę graficzną ułatwiającą przyswajanie prezentowanych treści programowych. Zawiera liczne, kolorowe ilustracje, rysunki, wykresy i tabele. Został opracowany przez pracowników naukowych Politechniki Warszawskiej Wydziału Mechatroniki.