Kategorie

Kamami.pl - oficjalny dystrybutor Raspberry Pi

Nowe produkty


Kompatybilność elektromagnetyczna. Zakłócenia w urządzeniach elektronicznych. Tom 1 Zobacz większe

Kompatybilność elektromagnetyczna. Zakłócenia w urządzeniach elektronicznych. Tom 1

ID: 138881

Dodaj do listy życzeń

Więcej informacji

Książka ta jest pierwszym z czterech tomów pracy Alaina Charoya, poświęconej zakłóceniom w urządzeniach elektronicznych. Publikacja ma cechy zarówno poradnika, jak i podręcznika. Jest napisana językiem prostym. Autor unika rozważań zbyt teoretycznych czy abstrakcyjnych. Jeśli to tylko możliwe, używa języka potocznego, bez odwoływania się do trudnych pojęć z dziedziny fizyki. Pragnie bowiem, by jego książka była łatwa, a podane zasady oraz porady instalacyjne pewne, jasne i praktyczne. W tomie I omawia:
- główne źródła zakłóceń
- podstawowe metody analizy problemów kompatybilności elektromagnetycznej
- sprzężenia między źródłami zakłóceń a obwodami zakłócanymi
- skutki oddziaływania zakłóceń na układy elektroniczne

Zarówno tom 1, jak i tom 2 (uziemienia, masy, oprzewodowanie), tom 3 (ekrany, filtry, kable i przewody ekranowane) oraz tom 4 ( zasilanie, ochrona odgromowa, środki zaradcze) są adresowane do personelu technicznego, zajmującego się instalowaniem, uruchamianiem, naprawami, utrzymaniem oraz konserwacją urządzeń i systemów elektronicznych, także do studentów i uczniów średnich szkół technicznych. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne wyrażają nadzieje, że udostępniając tę publikacje polskiemu Czytelnikowi, pomogą mu rozwiązać niejeden problem dotyczący kompatybilności elektromagnetycznej.

Skrócony spis treści

Przedmowa do wydania polskiego
Przedmowa

1. Wstęp do sprzężeń zakłóceniowych
2. Źródła zakłóceń
3. Skutki zakłóceń
4. Rady praktyczne
5. Podstawowe pojecia